saçaq

saçaq
is.
1. Bir şeyin (adətən pərdənin, paltarın və s. -nin) kənarları boyunca tikilən çox sıx, sallanan sap telləri. Xalçanın saçaqlarını düzəltmək. Şalın saçaqları. Pərdəyə saçaq tikmək. – Libasın əlvandır, çarqat narıncı; Saçaqlar yaraşır qıraqlarından. M. P. V.. <Sona> . . başından sıyrılıb çiyninə düşən ağ torunun ipək saçaqları ilə oynayırdı. Ə. Ə..
2. bot. Bəzi bitkilərdə uzun nazik tellər. Qarğıdalı saçağı. – <Hurizadın> . . tükləri məzəli bir rəng alar – gah qarğıdalı saçağına, gah da kal qarpıza bənzər. Ç.. <Səməndərin> gözünə ancaq söyüdün soyuq saçaqları göründü. B. Bayramov.
3. məc. Şüa. Günün saçaqları yayılır düzə; Çünki təslim olur gecə gündüzə. S. V.. Günəşin enerji ilə dolu qızıl saçaqlarının təsiri altında yarpaqlarda bütün canlıların həyatının əsasını təşkil edən qidalar, üzvi maddələr hazırlanmağa başlayır. M. Axundov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • saçaq-saçaq — z. Saçaqlardan ibarət, saçaq halında. Sənəmin başı . . saçaq saçaq sallanan sünbüllərin arasına əyilmişdi. Ə. Ə.. Qaranlıq əriyib sabah olacaq; Günəş doğacaq, qızıl telləri saçaq saçaq. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saçaqlı — sif. 1. Saçaqları olan, saçaq salınmış, saçaq qoyulmuş. Saçaqlı xalı. Saçaqlı süfrə. Saçaqlı yaylıq. Saçaqlı pərdə. – <Qadın> başına nə qədər sığal vurdusa da, kirpi saçlarını yatırda bilmədi, əlindəki saçaqlı dəsmalı başına dolamalı oldu.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saçaqlamaq — f. 1. Saçaq etmək, saçaq salmaq. 2. Tel tel etmək. Kəkliyi bıçaqlaram; Tüklərin saçaqlaram; Vədə verib gəlməsən; Balıncı qucaqlaram. (Bayatı) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saçaqlanmaq — f. Saçaq saçaq olmaq, saçaqlar şəklində sallanmaq. Qışda bu atların tükləri bir qarışdan da artıq saçaqlanır, sonra da yapağı bir yapıncı kimi üstlərinə yapışardı. S. R.. Yaşıl otlar qol budaq verib, saçaqlanaraq arxın üstünü elə örtmüşdü ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • leyiğ — (Lerik) saçaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • telməx’ — (Şərur) saçaq, qarğıdalı saçağı. – Məkə:n də telməyi o:r …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • teltə — (Zəngilan) pambıq yığıldıqdan sonra qozanın arasında ilişib qalan pambıq qalığı; saçaq. – Pambı: yaxşı yığıη, üsdündə teltəsi qalmasın …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • rişə — f. 1)kök (ağacda və s.); 2) saçaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • epolet — <fr.> Fərqlənmə nişanları olan, qızıl və ya gümüş bafta, saçaq və s. ilə bəzədilmiş, bir tərəfi girdə, xüsusi formalı paqon; 1917 ci ilədək Rusiyada zabit rütbəsinin nişanı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sinel — is. <fr.> Qotaz, saçaq qayırmaq üçün məxmər qaytan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”